Shibboleth Login

Vid frågor, kontakta mentorerna på mentor@math.su.se.

Är det första gången Du är här?

Välkommen till Förberedande kurs i matematik (MM1003)!

Du loggar in med det konto du skapat på Antagning.se. Om du saknar svenskt personnummer kontakta mentorerna på mentor@math.su.se.

Notera att du måste vara antagen till kursen på Antagning.se för att läsa kursen.

Genom att logga in godkänner du att dina personuppgifter sparas på kurshemsidan.