Kurshemsidan: Förberedande kurs i matematik

Förberedande kurs i matematik (MM1003), 7.5 hp, är för dig som vill fräscha upp eller fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier. Kursen är en överbryggning mellan gymnasie- och universitetsmatematiken och rekommenderas därför även till de som haft lätt för gymnasiematematiken. Den kan även fungera som förberedelse inför masterstudier i samhällsvetenskapliga program med matematiska inslag.

Godkänt på kursen ger behörighet till Matematik I (MM2001), 30 hp, vid Stockholms universitet. 

Jag är antagen. Hur påbörjar jag kursen?

Om du är antagen så kan du logga in på kurshemsidan och börja med att lösa de webbaserade uppgifterna. Du finner en kort introduktionsfilm till kursen nedan.

Hur anmäler jag mig och blir antagen?

Du anmäler dig på Antagning.se och blir antagen om du uppfyller kursens behörighetskrav.

Anmälan till vårterminen 2018 är stängd. Kursen kommer inte att öppna för sen anmälan. Anmälan till sommarterminen öppnar 19 februari.

Vilka är kursens behörighetskrav?

Examination

  1. Webbaserade uppgifter. Dessa gör du på nätet.
  2. Tentamen. Tentamen skrivs vid Stockholms universitet eller på distans. Distanstentamina som skrivs i Sverige skrivs vid ett lärosäte eller lärcentrum. Befinner du dig utomlands så kan du skriva distanstentamen på ett svenskt konsulat eller på ett lärosäte som vi kan godkänna.

Håkan Granath är kursexaminator för våren 2018.

Tentamenstillfällen vid Stockholms universitet våren och sommaren 2018

Datum Tid
2018-04-27 11.00-14.00
2018-06-01
11.00-14.00
2018-06-15
11.00-14.00
2018-08-14
11.00-14.00
2018-08-21
11.00-14.00

Övrigt