Kurshemsidan: Förberedande kurs i matematik

Förberedande kurs i matematik (MM1003), 7,5 hp, är för dig som vill fräscha upp eller fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier. Kursen är en överbryggning mellan gymnasie- och universitetsmatematiken. Därför rekommenderas denna kurs även till de som haft lätt för gymnasiematematiken.

Kursen ger behörighet till Matematik I (MM2001), 30 hp, vid Stockholms universitet.

OBS! Denna sida kommer vara nedstängd för uppdatering under skärtorsdagen 13 april 2017 och långfredagen 14 april 2017. 

Hur anmäler jag mig och blir antagen?

Du anmäler dig på Antagning.se och blir antagen om du uppfyller kursens behörighetskrav.

Anmälningsperioder inför sommaren 2017

Tre anmälningsperioder gäller för sommaren 2017:

  1. Ordinarie anmälningsperiod: 22 februari - 15 mars. Sen anmälan öppen nu på Antagning.se.
  2. Sen anmälningsperiod nr. 1: 10 april - 15 maj
  3. Sen anmälningsperiod nr. 2: 22-25 juni

OBS! Den som tar gymnasieexamen 2017 ska söka 22-25 juni. Övriga bör söka kursen så tidigt som möjligt.

Vilka är kursens behörighetskrav?

Examination

  1. Webbaserade uppgifter. Dessa gör du på nätet.
  2. Tenta. Tentan skrivs vid Stockholms universitet eller på distans. Distanstentor som skrivs i Sverige skrivs vid ett lärosäte eller lärcentrum. Befinner du dig utomlands så skrivs distanstentan på ett ett lärosäte som vi kan godkänna eller på ett svenskt konsulat.

Alan Sola är kursexaminator för året 2017.

Tentamenstillfällen vid Stockholms universitet 2017

Datum Tid
2017-04-17 09.00-12.00
2017-06-02 10.00-13.00
2017-06-19 13.00-16.00
2017-08-10 12.00-15.00
2017-08-22 10.00-13.00

Övrigt