Kurshemsidan: Förberedande kurs i matematik

Förberedande kurs i matematik (MM1003), 7.5 hp, är för dig som vill fräscha upp eller fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier. Kursen är en överbryggning mellan gymnasie- och universitetsmatematiken och rekommenderas därför även till de som haft lätt för gymnasiematematiken. Den kan även fungera som förberedelse inför masterstudier i samhällsvetenskapliga program med matematiska inslag.

Godkänt på kursen ger behörighet till Matematik I (MM2001), 30 hp, vid Stockholms universitet. 

Jag är antagen. Hur påbörjar jag kursen?

Om du är antagen så kan du logga in på kurshemsidan och börja med att lösa de webbaserade uppgifterna. Du finner en kort introduktionsfilm till kursen nedan.

Hur anmäler jag mig och blir antagen?

Du anmäler dig på Antagning.se och blir antagen om du uppfyller kursens behörighetskrav.

Anmälningsperioder för sommaren 2017

Tre anmälningsperioder gäller för sommaren 2017:

  1. Ordinarie anmälningsperiod: 22 februari - 15 mars.
  2. Sen anmälningsperiod nr. 1: 10 april - 14 maj och 16 maj - 19 maj
  3. Sen anmälningsperiod nr. 2: 22-25 juni

OBS! Den som tar gymnasieexamen 2017 ska söka 22-25 juni. Övriga bör söka kursen så tidigt som möjligt.

Vilka är kursens behörighetskrav?

Examination

  1. Webbaserade uppgifter. Dessa gör du på nätet.
  2. Tentamen. Tentamen skrivs vid Stockholms universitet eller på distans. Distanstentamina som skrivs i Sverige skrivs vid ett lärosäte eller lärcentrum. Befinner du dig utomlands så kan du skriva distanstentamen på ett svenskt konsulat eller på ett lärosäte som vi kan godkänna.

Olof Bergvall är kursexaminator för året 2017.

Tentamenstillfällen vid Stockholms universitet 2017

Datum Tid
2017-06-19 13.00-16.00
2017-08-10 12.00-15.00
2017-08-22 10.00-13.00

Övrigt