Kurshemsidan: Förberedande kurs i matematik

Förberedande kurs i matematik (MM1003), 7,5 hp, är för dig som vill fräscha upp eller fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier. Kursen är en överbryggning mellan gymnasie- och universitetsmatematiken. Därför rekommenderas denna kurs även till de som haft lätt för gymnasiematematiken.

Kursen ger behörighet till Matematik I (MM2001), 30 hp, vid Stockholms universitet.

Hur anmäler jag mig och blir antagen?

Du anmäler dig på Antagning.se och blir antagen om du uppfyller kursens behörighetskrav.

Vilka är kursens behörighetskrav?

Examination

  1. Webbaserade uppgifter. Dessa gör du på nätet.
  2. Salstenta. Detta innebär en fysisk sammankomst.

Alan Sola är kursexaminator för året 2017.

Övrigt