Vanliga frågor

Behörighet, antagning och registrering

Hur anmäler jag mig och blir antagen?

Du anmäler dig på Antagning.se och blir antagen om du uppfyller kursens behörighetskrav.

Varför är jag reservplacerad på Antagning.se?

För denna kurs betyder en reservplacering att du blir antagen så småningom; det är platsgaranti för sökande i ordinarie ansökningsomgång. 

Vilka är kursens behörighetskrav?
Hur blir jag registrerad?

Du webbregistrerar dig via Ladok

Hur gör jag ett avbrott?

Du kan själv göra ett avbrott i studentgränssnittet Ladok.

Hur får jag ett intyg på att jag läser kursen?

När du är antagen och registrerad på kursen kan du själv ta ut ett registreringsintyg via Ladok (student.ladok.se), där det står att du är registrerad på kursen. Du loggar in i Ladok med ditt SU-konto, som du först måste aktivera om du inte studerat vid SU förut. Du aktiverar kontot på su.se/aktivera.

Jag var registrerad men fullföljde inte kursen på en termin. Hur omregistrerar jag mig?

Kontakta kurskoordinator fbk@math.su.se.

Jag har läst kursen när delmomenten såg annorlunda ut (innan sommaren 2013). Räknas de fortfarande?

Ja, allt som är inrapporterat i Ladok räknas. Vi rekommenderar ändå att du gör om allt på den nya kurssidan som repetition, men du kan inte få nya högskolepoäng för de delar som redan rapporterats in i Ladok.

Jag har varit registrerad på en kurs med samma namn innan hösten 2007, kan jag läsa klart kursen nu?

Antagligen läste du en kurs med samma namn men en annan kurskod. I så fall kan du inte längre läsa klart kursen nu, men du kan söka till den nya kursen (med kurskod MM1003) via Antagning.se.


Kurslitteraturen och kurshemsidan

Är kurslitteraturen gratis?

Ja. Kurslitteraturen finns i en PDF-fil på kurshemsidan.

Hur loggar jag in på kurshemsidan?

Du använder inloggningsuppgifterna för kontot du skapat på Antagning.se.


WebWork

Hur skriver jag tecknet π i WebWork?

Du skriver "pi" (utan citattecken).


Inlämningsuppgifter

Hur många försök har jag på mig på inlämningarna/problemsamlingarna/slutproven?

Oändligt många

När rättas min inlämningsuppgift?

Inom ca 1-3 arbetsdagar (veckodagar) under sommaren och inom 1 vecka (veckodagar) under vår- och höstterminen.

Vad krävs för godkänt på inlämningsuppgiften?
  • Din lösning ska ange korrekta svar på samtliga frågor.
  • Din lösning ska vara lätt att följa.
Kan jag mejla min inlämningsuppgift till mentorerna?

Nej, du skriver din lösning i svarsrutan.

Får man samarbeta med andra studenter?

Samarbete är tillåtet och uppmuntras, men samskrivna lösningar accepteras inte.


Tentamen

När går tentamen?

Tentamenstillfällen ges utspritt över året, tätast under sommaren.

Hur anmäler jag mig till tentamen?

Du anmäler dig via kurshemsidan, senast ca 10-12 dagar innan tentamensdagen. För att kunna anmäla dig måste du vara registrerad på kursen, och godkänd på moment 1-3.

Var skriver jag tentamen?

Tentan skrivs på plats på campus i Stockholm. Under särskilda omständigheter kan du få skriva tentan på annan ort. Läs mer om tentamen under sidan Tentamensinformation och anmälan.


Får man använda formelblad på tentamen?

Nej. De enda tillåtna hjälpmedlen är papper och penna.

Får man använda kalkylator på tentamen?

Nej. De enda tillåtna hjälpmedlen är papper och penna.

När inrapporteras mitt betyg på tentamensskrivningen?

Inom ca 1-3 veckor.

Kan jag hämta ut min skrivna tentamen?

Under rådande omständigheter är studentexpeditionen inte öppen och vi har inte någon vanlig
fysisk tentaåterlämning. Du kan dock beställa en inscannad kopia genom att fylla i detta formulär.


Resultat

När inrapporteras mina högskolepoäng?

Inom 1-3 veckor efter godkänt resultat.

Får jag högskolepoäng inrapporterade för varje moment?

Ja. Moment 1, 2 och 3 ger 1.2 hp var; totalt ger de 3.6 hp. Moment 4, det vill säga tentamen, ger 3.9 hp. 

Var ser jag mina inrapporterade högskolepoäng?

I studentgränssittet Ladok.

När och var inrapporteras mitt slutbetyg?

Slutbetyg rapporteras vanligtvis samtidigt som godkänt resultat på tentamen rapporteras. Ditt slutbetyg går att se i Ladok.

Var finner jag ett studieintyg på mina avklarade moment?

I Ladok.

Var finner jag ett bevis på att jag gått denna kurs?

I ditt studieintyg som du finner i Ladok.


Behörighet till senare kurser och program

Jag har sökt en kurs eller ett program som jag inte är behörig till, men där Förberedande kurs i matematik räcker för behörighet. När måste jag vara klar med Förberedande kurs?

Detta brukar främst gälla kandidatprogrammen vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet, eller kursen Matematik I (MM2001) vid Stockholms universitet.

Först måste du vara behörig med villkor till den kurs eller det program du sökt. För detta krävs att du är registrerad på Förberedande kurs, eller antagen till pågående tillfälle av Förberedande kurs, vid sista kompletteringsdag till den termin det gäller - se viktiga datum på antagning.se. Om det ändå står på antagning.se att du är obehörig till kursen eller programmet, kontakta studievägledningen senast vid sista kompletteringsdag - se kontaktuppgifter på math.su.se/svl.

Om du blir antagen med villkor till kursen eller programmet så måste du vara godkänd på Förberedande kurs innan terminsstart för att kunna ta din plats i anspråk. På sommaren innebär det att det räcker om du klarar den sista augustitentan.

Ger Förberedande kurs i matematik (MM1003), Stockholms universitet, behörighet till grundkurser eller kandidatprogram med matematiskt innehåll vid andra universitet än Stockholms universitet?

Det beror på. Kontakta det universitet du önskar studera hos och ställ denna fråga.


Examen

Kan kursen tas med i examen vid Stockholms universitet?

Ja, men inte tillsammans med Matematik I (MM2001) eller motsvarande. Kursen räknas heller inte in i behörighet inför KPU eller för utökad behörighet i matematik för dig med lärarexamen. (Se Lärarutbildning i matematik.)

Senast ändrad: onsdag, 5 april 2023, 16:45