Vanliga frågor

Behörighet, antagning och registrering

Hur anmäler jag mig och blir antagen?

Du anmäler dig på Antagning.se och blir antagen om du uppfyller kursens behörighetskrav.

Varför är jag reservplacerad på Antagning.se?

För denna kurs betyder en reservplacering att du blir antagen så småningom. Det är platsgaranti, så alla behöriga sökande antas.

Vilka är kursens behörighetskrav?
Hur blir jag registrerad?

Du blir automatiskt registrerad inom två veckor efter att följande är uppfyllt.

  1. Du är antagen till kursen.
  2. Du är aktiverad på kurshemsidan.
  3. Du är godkänd på Problemsamling 1.1-1.4.
  4. Terminen du är antagen till är påbörjad.

Du behöver alltså bara sätta igång så löser vi registreringen när vi ser att du är aktiv. Du har också möjlighet att kontakta oss direkt så hjälper vi dig att bli registrerad.

Observera att om du inte har gjort 2-3 innan terminen du är antagen på har tagit slut så blir du inte registrerad, utan måste söka kursen igen om du vill läsa den.

Hur gör jag ett avbrott?

Du kan själv göra ett avbrott i studentgränssnittet Ladok.

Hur får jag ett intyg på att jag läser kursen?

När du är antagen och registrerad på kursen kan du själv ta ut ett registreringsintyg via Ladok (student.ladok.se), där det står att du är registrerad på kursen. Du loggar in i Ladok med ditt SU-konto, som du först måste aktivera om du inte studerat vid SU förut. Du aktiverar kontot på su.se/aktivera.

Jag var registrerad men fullföljde inte kursen på en termin. Hur omregistrerar jag mig?

Kontakta mentorerna på mentor@math.su.se.

Jag har läst kursen när delmomenten såg annorlunda ut (innan sommaren 2013). Räknas de fortfarande?

Ja, allt som är inrapporterat i Ladok räknas. Vi rekommenderar ändå att du gör om allt på den nya kurssidan som repetition, men du kan inte få nya högskolepoäng för de delar som redan rapporterats in i Ladok.

Jag har varit registrerad på en kurs med samma namn innan hösten 2007, kan jag läsa klart kursen nu?

Antagligen läste du en kurs med samma namn men en annan kurskod. I så fall kan du inte längre läsa klart kursen nu, men du kan söka till den nya kursen (med kurskod MM1003) via Antagning.se.


Kurslitteraturen och kurshemsidan

Är kurslitteraturen gratis?

Ja. Kurslitteraturen finns i en PDF-fil på kurshemsidan. Du kan även utan kostnad beställa en fysisk version av kompendiet.

Hur loggar jag in på kurshemsidan?

Du använder inloggningsuppgifterna för kontot du skapat på Antagning.se.


WebWork

Hur skriver jag tecknet π i WebWork?

Du skriver "pi" (utan citattecken).


Inlämningsuppgifter

När rättas min inlämningsuppgift?

Inom ca 1-3 arbetsdagar under sommaren och inom 1 vecka under vår- och höstterminen.

Vad krävs för godkänt på inlämningsuppgiften?
  • Din lösning ska ange korrekta svar på samtliga frågor.
  • Din lösning ska vara lätt att följa.
Kan jag mejla min inlämningsuppgift till mentorerna?

Nej, du skriver din lösning i svarsrutan.

Får man samarbeta med andra studenter?

Samarbete är tillåtet och uppmuntras, men samskrivna lösningar accepteras inte.


Tentamen

När går tentamen?

Tentamenstillfällen ges utspritt över året, tätast under sommaren, se kommande tentamenstillfällen.

Hur anmäler jag mig till tentamen?

Du anmäler dig via kurshemsidan, senast en vecka innan tentamensdagen. För att kunna anmäla dig måste du vara registrerad på kursen, och godkänd på moment 1-3.

Var skriver jag tentamen?

Vid Stockholms universitet eller på distans vid ett annat lärosäte eller lärcentrum.

Tentorna vid Stockholms universitet äger vanligtvis rum i hus 5 vid Matematiska institutionen (observera att Matematiska institutionen ligger i Kräftriket, ca 15 minuters promenad söder om universitetets huvudcampus Frescati). Innanför entrén till hus 5 finns på tentamensdagen en skylt på vilken det framgår i vilken sal du ska skriva.

Får man använda formelblad på tentamen?

Nej. De enda tillåtna hjälpmedlen är papper och penna.

Får man använda kalkylator på tentamen?

Nej. De enda tillåtna hjälpmedlen är papper och penna.

När inrapporteras mitt betyg på tentamensskrivningen?

Inom ca 1-3 veckor.

Kan jag hämta ut min skrivna tentamen?

Ja. Du hämtar ut din skrivna tentamen hos studentexpeditionen på Matematiska institutionen, Stockholms universitet.


Resultat

När inrapporteras mina högskolepoäng?

Inom 1-3 veckor efter godkänt resultat.

Får jag högskolepoäng inrapporterade för varje moment?

Ja. Moment 1, 2 och 3 ger 1.2 hp var; totalt ger de 3.6 hp. Moment 4, det vill säga tentamen, ger 3.9 hp. 

Var ser jag mina inrapporterade högskolepoäng?

I studentgränssittet Ladok.

När och var inrapporteras mitt slutbetyg?

Slutbetyg rapporteras vanligtvis samtidigt som godkänt resultat på tentamen rapporteras. Ditt slutbetyg går att se i Ladok.

Var finner jag ett studieintyg på mina avklarade moment?

I Ladok.

Var finner jag ett bevis på att jag gått denna kurs?

I ditt studieintyg som du finner i Ladok.


Examen

Kan kursen tas med i examen vid Stockholms universitet?

Ja, men inte tillsammans med Matematik I (MM2001) eller motsvarande. Kursen räknas heller inte in i behörighet inför KPU eller för utökad behörighet i matematik för dig med lärarexamen. (Se Lärare i matematik - vägar till behörighet.)

Ger Förberedande kurs i matematik (MM1003), Stockholms universitet, behörighet till grundkurser eller kandidatprogram med matematiskt innehåll vid andra universitet än Stockholms universitet?

Det beror på. Kontakta det universitet du önskar studera hos och ställ denna fråga.

Senast modifierad: torsdag, 9 maj 2019, 14:39