Behörighet, antagning och registrering


Hur loggar jag in i Ladok för registrering?

Du loggar in i Ladok med eduID eller ditt bekräftade antagning.se - konto.
Här kan du läsa mer: SU:s info om inloggning till Ladok

Hur gör jag ett avbrott på kursen?

Du lägger själv in avbrott i Ladok genom att välja "jag vill inte läsa den här utbildningen".
Om du inte har registrerat dig kan du i många fall även lämna återbud på antagning.se.

Hur får jag ett intyg på att jag läser kursen?

När du är antagen och registrerad på kursen kan du själv ta ut ett registreringsintyg via Ladok (student.ladok.se), där det står att du är registrerad på kursen. Om du behöver signatur från insitutionen, kontakta fbk@math.su.se

Jag var registrerad men fullföljde inte kursen på en termin. Hur omregistrerar jag mig?

Se sidan: Information om omregistrering

Jag har läst kursen när delmomenten såg annorlunda ut (innan sommaren 2013). Räknas de fortfarande?

Ja, allt som är inrapporterat i Ladok räknas. Vi rekommenderar ändå att du gör om allt på den nya kurssidan som repetition, men du kan inte få nya högskolepoäng för de delar som redan rapporterats in i Ladok.


Kan jag ta studiestöd (CSN) för att läsa kursen?

Förberedande kurs i matematik är en kurs på högskolenivå och är helt studiemedelberättigande.
Tänk på att om du tar ut studiemedel för en viss studieperiod behöver du också ta högskolepoäng i kursen under studieperioden för att ha rätt till vidare studiemedel.
Detta kan påverka hur flexibelt du kan läsa kursen.Kurslitteraturen och kurshemsidan

Är kurslitteraturen gratis?

Ja. Kurslitteraturen finns i en PDF-fil på kurshemsidan. Tyvärr har vi inga trycka upplagor av den nya litteraturen.

Hur loggar jag in på kurshemsidan?

Du använder inloggningsuppgifterna för kontot du skapat på Antagning.se. Kontot måste vara bekräftat med engångskod som du skickat hem till din folkbokföringsadress. Om du inte har ett bekräftat antagning.se-konto med personnummer så kan du logga in med ditt aktiverade studentkonto (su.se/aktivera). För att aktivera studentkonto krävs: antagning på kursen, eduID eller bekräftat antagning.se -konto. 

Jag har hittat något fel på kurshemidan, vem kontaktar jag? 

Rapportera gärna till koordinator eller mentorerna.


WebWork, delprov och slutprov

Hur skriver jag tecknet π i WebWork?

Du skriver pi.
Läs mer om hur skriver funktioner, symboler och vanliga konstanter i WeBWorK här : Available functions.

Jag klarade inte slutprovet, vad gör jag nu?
Det genereras ett nytt prov med nya frågor efter 60 min.
Du kan göra om provet så många gånger som du behöver för att bli godkänd, men klarar du inte det så bör du gå tillbaka till litteraturen och öva mer. 


Inlämningsuppgifter

Hur många försök har jag på mig på för att bli godkänd på inlämningarna/problemsamlingarna/slutproven?

Oändligt många (eller tills kursen görs om).

När rättas min inlämningsuppgift?

Inom en vecka (veckodagar) under vår- och höstterminen och inom ca 1-3 arbetsdagar (veckodagar) under sommaren.

Vad krävs för godkänt på inlämningsuppgiften?
  • Din lösning ska ange korrekta svar på samtliga frågor.
  • Din lösning ska vara välskriven och lätt att följa (se Att skriva matematik)
Kan jag mejla min inlämningsuppgift till mentorerna?

Nej, du skriver din lösning i svarsrutan.

Får man samarbeta med andra studenter?

Samarbete är tillåtet och uppmuntras, men samskrivna lösningar accepteras inte.


Tentamen

När går tentamen?

Tentamenstillfällen ges utspritt över året, tätast under sommaren.
Se Tentadatum i TimeEdit för att se de tillfällen som är bokade närmsta tiden.

Hur anmäler jag mig till tentamen?

Du anmäler dig via kurshemsidan tentasida (Anmälan till tentamen), vanligtvis senast 10 dagar innan tentamensdagen.
För att kunna anmäla dig måste du vara registrerad på kursen och helt klar och godkänd på moment 1-3.

Var skriver jag tentamen?

Tentan skrivs på plats på campus i Stockholm. Det finns också möjlighet att skriva tentan på annan ort, men det är något du själv ordnar med och ansöker om. Läs mer om tentamen under sidan Information om tentamen på annan ort.

Får man använda formelblad på tentamen?

Nej. De enda tillåtna hjälpmedlen är papper och penna.

Får man använda kalkylator på tentamen?

Nej. De enda tillåtna hjälpmedlen är papper och penna.

När inrapporteras mitt betyg på tentamensskrivningen?

Inom ca 1-3 veckor.

Kan jag hämta ut min skrivna tentamen?

Du kan beställa ut en elektronisk kopia av din skrivna tentan från studentexpeditionen genom att fylla i formulär: www.math.su.se/tentaåterlämning (det tar ca 1-2 veckor att få sin tenta utlämnad via mejl, längre tid under sommaren).

Du kan också besöka studentexpeditionen i Albano för att få ut din papperstenta.
Se kontaktuppgifter och aktuella dropin-tider (begränsade under sommarmånaderna) här: www.math.su.se/svl


Resultat

När inrapporteras mina högskolepoäng för avklarade moment?

Inom 1-3 veckor efter godkänt resultat.

Får jag högskolepoäng inrapporterade för varje moment?

Ja. Moment 1, 2 och 3 ger 1.2 hp var; totalt ger de 3.6 hp.
Moment 4, det vill säga tentamen, ger 3.9 hp. 

Var ser jag mina inrapporterade högskolepoäng?

I studentgränssittet Ladok.

När och var inrapporteras mitt slutbetyg?

Slutbetyg rapporteras vanligtvis samtidigt som godkänt resultat på tentamen rapporteras.
Ditt slutbetyg går att se i Ladok.

Jag behöver ett studieintyg på mina avklarade moment, var kan jag hitta det?

Du kan själv ladda hem ett registrerings eller resultatintyg i din egen Ladok.

Var finner jag ett bevis på att jag gått denna kurs?

I ditt studieintyg som du finner i Ladok. Dessa intyg är helt verifierbara och godkänns av de flesta instanser som intyg.
I särskilda fall behöver man signatur från universitet på intyget; kontakta koordinator så ordnar vi det. 


Behörighet till senare kurser och program

Jag har sökt en kurs eller ett program som jag inte är behörig till, men där Förberedande kurs i matematik räcker för behörighet. När måste jag vara klar med Förberedande kurs?

Detta brukar främst gälla kandidatprogrammen vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet, eller kursen Matematik I (MM2001) vid Stockholms universitet.

Först måste du vara behörig med villkor till den kurs eller det program du sökt. För detta krävs att du är registrerad på Förberedande kurs, eller antagen till pågående tillfälle av Förberedande kurs, vid sista kompletteringsdag till den termin det gäller - se viktiga datum på antagning.se. Om det ändå står på antagning.se att du är obehörig till kursen eller programmet, kontakta studievägledningen senast vid sista kompletteringsdag - se kontaktuppgifter på math.su.se/svl.

Om du blir antagen med villkor till kursen eller programmet så måste du vara godkänd på Förberedande kurs innan terminsstart för att kunna ta din plats i anspråk. På sommaren innebär det att det räcker om du klarar den sista tentan som ges före terminsstart (vanligtvis i mitten av augusti).

Ger Förberedande kurs i matematik (MM1003),  behörighet till grundkurser eller kandidatprogram med matematiskt innehåll vid andra universitet än Stockholms universitet?

Det beror på. Kontakta det universitet du önskar studera hos och ställ denna fråga.


Examen

Kan kursen tas med i examen vid Stockholms universitet?

Ja, men inte tillsammans med Matematik I (MM2001) eller motsvarande. Kursen räknas heller inte in i behörighet inför KPU eller för utökad behörighet i matematik för dig med lärarexamen. (Se Lärarutbildning i matematik.)

Senast ändrad: tisdag, 11 juni 2024, 16:33