Kurshemsidan: Förberedande kurs i matematik

Förberedande kurs i matematik (MM1003), 7.5 hp, är för dig som vill fräscha upp eller fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier. Kursen är en överbryggning mellan gymnasie- och universitetsmatematiken och rekommenderas därför även till de som haft lätt för gymnasiematematiken. Den kan även fungera som förberedelse inför masterstudier i samhällsvetenskapliga program med matematiska inslag.

Godkänt på kursen ger behörighet till Matematik I (MM2001), 30 hp, vid Stockholms universitet. 

Jag är antagen. Hur påbörjar jag kursen?

Om du är antagen så kan du logga in på kurshemsidan och börja med att lösa de webbaserade uppgifterna. Du finner en kort introduktionsfilm till kursen nedan.

Hur anmäler jag mig och blir antagen?

Du anmäler dig på Antagning.se och blir antagen om du uppfyller kursens behörighetskrav.

Ordinarie anmälansperiod till sommarterminen 2018 är slut. Det kommer att finnas två perioder för sen anmälan till sommarterminen; dessa är 19/4 - 13/5 och 22/6 - 28/6. Studenter som går ut gymnasiet under våren och som önskar söka kursen till sommarterminen ska endast söka under perioden 22/6 - 28/6 (och ej tidigare).

Anmälan till höstterminens kurstillfälle är stängd, och det tillfället kommer inte att öppna för sen anmälan.

Vilka är kursens behörighetskrav?

Examination

  1. Webbaserade uppgifter. Dessa gör du på nätet.
  2. Tentamen. Tentamen skrivs vid Stockholms universitet eller på distans. Distanstentamina som skrivs i Sverige skrivs vid ett lärosäte eller lärcentrum. Befinner du dig utomlands så kan du skriva distanstentamen på ett svenskt konsulat eller på ett lärosäte som vi kan godkänna.

Håkan Granath är kursexaminator för våren 2018.

Tentamenstillfällen vid Stockholms universitet sommaren och hösten 2018, samt vintern 2019

Datum Tid
2018-08-14 11.00-14.00
2018-08-21
11.00-14.00
2018-10-03
11.00-14.00
2018-12-04
11.00-14.00
2019-01-09
11.00-14.00
2019-02-14 11.00-14.00

Övrigt