• Välkommen till Förberedande kurs i matematik, 7.5 hp
  Matematiska institutionen, Stockholms universitet


  Förberedande kurs i matematik


  Klicka här för att logga in på kursen med ditt Antagning.se-konto!


  För dig som är antagen under VT24: Välkomstbrev VT24


  Vem är kursen till för?

  Förberedande kurs i matematik (MM1003), 7.5 hp, är för dig som vill fräscha upp eller fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier eller för dig som bara vill läsa en matematikkurs på universitetet för att du tyckte att gymnasiematematiken var spännande och kul! 

  Kursen är en överbryggning mellan gymnasie- och universitetsmatematiken och rekommenderas därför också till de som haft lätt för gymnasiematematiken.
  Den kan även fungera som förberedelse inför masterstudier i samhällsvetenskapliga program där kurser i matematik ingår.

  Om du är nyfiken på kursen men osäker på om du vill läsa den, kolla in kurslitteraturen (<- länk till PDF) för att skapa dig en bild av kursens innehåll.

  Du kan också läsa mer om kursen i kursplanen för MM1003, den hittar du i kurskatalogen: su.se/utbildningskatalog/MM1003.


  Vilka är kursens behörighetskrav?


   Vad ger kursen behörighet till?

   Godkänt på kursen ger bland annat behörighet till Matematik I (MM2001) 30 hp, vid Stockholms universitet.
   Observera att behörighet inte är samma sak som platsgaranti.


   Kan jag ta studiestöd (CSN) för att läsa kursen?

   Förberedande kurs i matematik är en kurs på högskolenivå och är helt studiemedelberättigande.
   Tänk på att om du tar ut studiemedel för en viss studieperiod behöver du också ta högskolepoäng i kursen under studieperioden för att ha rätt till vidare studiemedel.


   Hur examineras kursen?

   1. Webbaserade uppgifter. Dessa gör du via kurshemsidan, helt i din egen takt, men i ordning (moment 1-3)

   2. Tentamen på plats på Campus Frescati, Stockholms universitet. 
    Om du bor långt från Stockholm finns det möjlighet att ansöka om att skriva tentamen på annan ort.
    Tillfälle att skriva tentamen ges under ett antal tillfällen under hela året. Du kan läsa mer om tentamen när du loggat in på kurshemsidan.


   Hur anmäler jag mig?

   1. Gå till su.se/utbildningskatalog/MM1003
   2. Välj rätt termin
   3. Klicka på Anmäl dig. Då kommer du till kursen på antagning.se.
   4. Klicka på Lägg till, och gå sen till Mina val uppe till höger.
   5. När du går vidare med anmälan behöver du logga in på antagning.se.
   6. Vänta på antagningsbesked. Om du uppfyller behörighetskraven så blir du vanligen antagen, även vid sen anmälan.


   Hur blir jag registrerad?

   Du webbregistrerar dig själv i Ladok. Det är inte samma sak som att du har aktiverat ett konto på kurshemsidan.
   För att få högskolepoäng och kunna skriva tentan måste du vara kursregistrerad i Ladok.

   Jag har tidigare varit antagen och registrerad på kursen, men läste inte klart den. Hur gör jag då?

   Har du tidigare varit registrerad på kursen kan du inte ansöka om att läsa den igen via antagning.se.

   Du behöver inte omregistreras på kursen för att kunna läsa den under en särskild studieperiod, men om du av någon anledning önskar bli omregistrerad så ansöker du om det i formulär: https://survey.su.se/fbk2024 (för att bli godkänd för en första omregistrering måste du ha aktiverat dig på kurshemsidan). 

   Kontakta kurskoordinator fbk@math.su.se, för frågor om detta.    Hur påbörjar jag kursen?

   Logga in på kurshemsidan, aktivera dig på kursen och börja lös de webbaserade uppgifterna!
   Lästakten är helt flexibel och du kan därför starta och avsluta kursen när du vill. Vi bokar in tillfällen för sluttentamen under flera tillfällen över hela året. 
   På kurshemsidan kan du hitta ett veckoschema som du gärna får använda dig av om du vill göra klart kursen under den terminen du är antagen till. Hinner du inte klart med hela kursen under en termin går det bra att fortsätta läsa den iegen takt under efterföljande studieperiod/perioder.

   Du måste inte vara antagen för att kunna logga in och börja med kursen,
   men inga poäng kan rapporteras in förrän du är antagen och registrerad på kursen i Ladok.


   Övriga resurser

  Kurskategorier