Kurshemsidan: Förberedande kurs i matematik

Förberedande kurs i matematik (MM1003), 7.5 hp, är för dig som vill fräscha upp eller fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier. Kursen är en överbryggning mellan gymnasie- och universitetsmatematiken och rekommenderas därför även till de som haft lätt för gymnasiematematiken. Den kan även fungera som förberedelse inför masterstudier i samhällsvetenskapliga program med matematiska inslag.

Godkänt på kursen ger behörighet till Matematik I (MM2001), 30 hp, vid Stockholms universitet. Observera att behörighet inte är samma sak som platsgaranti.

Hur påbörjar jag kursen?

Du kan logga in på kurshemsidan direkt (med ditt antagning.se-konto) och börja med att lösa de webbaserade uppgifterna. Du måste inte vara antagen för att börja med kursen, men inga poäng rapporteras in förrän du är antagen och registrerad, så glöm inte att även söka kursen vid nästa anmälningsperiod. Om du uppfyller behörighetskraven blir du garanterat antagen. Du finner en kort introduktionsfilm till kursen nedan.

Hur anmäler jag mig och blir antagen?

Du anmäler dig på antagning.se och blir garanterat antagen om du uppfyller kursens behörighetskrav.

  • Vårterminens kurstillfälle är öppet för sen anmälan.
  • Ordinarie anmälningsperiod till sommarterminen är 20 feb - 15 mars, men sommarens tillfälle är öppet för sen anmälan fram till 27 maj, och dessutom 21 - 30 juni. Om du går ut gymnasiet under våren 2019 ska du söka kursen i juni. Om du söker tidigare kommer du att strykas för att du inte är behörig.
  • Anmälan till höstterminen är öppen 15 mars - 15 april. (Du kan söka till höstens tillfälle även om du går ut gymnasiet under våren 2019, där kontrolleras behörighet senare.)

Sök via antagning.se, välj termin och skriv kurskoden MM1003 i sökfältet så hittar du rätt.

Vilka är kursens behörighetskrav?

Examination

  1. Webbaserade uppgifter. Dessa gör du på nätet.
  2. Tentamen. Tentamen skrivs vid Stockholms universitet eller på distans. Distanstentamina som skrivs i Sverige skrivs vid ett lärosäte eller lärcentrum. Befinner du dig utomlands så kan du skriva distanstentamen på ett svenskt konsulat eller på ett lärosäte som vi kan godkänna.

Håkan Granath är kursexaminator för våren 2019.

Tentamenstillfällen vid Stockholms universitet våren och sommaren 2019

Datum Tid
 2019-05-08
 11.00-14.00
 2019-06-04
 11.00-14.00
 2019-06-14
 11.00-14.00
 2019-07-17  11.00-14.00
 2019-07-31  11.00-14.00
 2019-08-15  11.00-14.00
 2019-08-21  11.00-14.00

Kan jag läsa fler kurser på distans?

Ja! Lämplig kurs att fortsätta med är Matematik I (MM2001), 30 hp, som går att läsa på distans antingen på helfart eller halvfart. Kursen startar varje termin, och tar en termin att läsa på helfart, eller två på halvfart. När du gått den är du behörig till fyra kurser på nivå Matematik II (Analys del A, Analys del B, Linjär algebra, Algebra och kombinatorik), som ges på distans varje år, och du kan fortsätta med några av våra fyra distanskurser på nivå Matematik III (Abstrakt algebra, Analysens grunder, Komplex analys, Kombinatorik). Alla dessa kurser utom Matematik I är värda 7,5 hp vardera, så om du läser alla nio kurserna har du tagit 90 hp matematik, och är en bra bit på väg mot en kandidatexamen!

Övrigt