Kurshemsidan: Förberedande kurs i matematik

Förberedande kurs i matematik (MM1003), 7.5 hp, är för dig som vill fräscha upp eller fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier. Kursen är en överbryggning mellan gymnasie- och universitetsmatematiken och rekommenderas därför även till de som haft lätt för gymnasiematematiken. Den kan även fungera som förberedelse inför masterstudier i samhällsvetenskapliga program med matematiska inslag.

Godkänt på kursen ger behörighet till Matematik I (MM2001), 30 hp, vid Stockholms universitet. 

Jag är antagen. Hur påbörjar jag kursen?

Om du är antagen så kan du logga in på kurshemsidan och börja med att lösa de webbaserade uppgifterna. Du finner en kort introduktionsfilm till kursen nedan.

Hur anmäler jag mig och blir antagen?

Du anmäler dig på Antagning.se och blir antagen om du uppfyller kursens behörighetskrav.

Anmälan till vårterminens kurstillfälle är nu stängd, men kursen kommer att vara öppen för sen anmälan 14-28 december.

Vilka är kursens behörighetskrav?

Examination

  1. Webbaserade uppgifter. Dessa gör du på nätet.
  2. Tentamen. Tentamen skrivs vid Stockholms universitet eller på distans. Distanstentamina som skrivs i Sverige skrivs vid ett lärosäte eller lärcentrum. Befinner du dig utomlands så kan du skriva distanstentamen på ett svenskt konsulat eller på ett lärosäte som vi kan godkänna.

Håkan Granath är kursexaminator för våren 2019.

Tentamenstillfällen vid Stockholms universitet våren 2019

Datum Tid
2019-03-22
11.00-14.00
2019-05-08
11.00-14.00
2019-06-04
11.00-14.00
2019-06-14
11.00-14.00

Övrigt